Gemeente Valkenburg Snippergroen en historische luchtfoto’s

Gemeente Valkenburg Snippergroen en historische luchtfoto’s

Door: J.M.M. Bertram
Coördinator Vastgoed/Geo-informatie
Gemeente Valkenburg aan de Geul

De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft zich in 2012 de vraag gesteld of er op een eenvoudige manier te achterhalen is op welke percelen, die eigendom zijn van de gemeente, oneigenlijk gebruikt wordt gemaakt door particulieren. Hiertoe is door een extern bureau een eerste analyse uitgevoerd. De resultaten waren van dien aard dat er besloten is dit om te zetten in een afzonderlijk project ‘snippergroen’.

Belangrijk bij een dergelijk project is dat gebruikers van deze gronden een beroep kunnen doen op verjaring (dit is een bijzondere wijze van eigendomsverkrijging). Om dit te kunnen toetsen is het zeker van belang dat je als gemeente een feitelijk beeld hebt van de historische situatie.
Door stom toeval, zijn bij een interne verhuizing analoge diapositieven uit een fotovlucht uit 1993 boven water gekomen. Het betrof een fotovlucht op 2 hoogtes, namelijk voor de kernen hebben de originelen een invliegschaal van 1:4000 en voor het buitengebied schaal 1:8000.

Dotka Data heeft het beeldmateriaal gedigitaliseerd en gegeorefereerd (op de juiste positie geplaatst) opdat deze in het GIS systeem raadpleegbaar kon worden gemaakt en gecombineerd met de huidige eigendomsgrenzen. De resultaten waren boven verwachting, pixelresoluties van 10 cm waren zelfs haalbaar, waardoor de detail gegevens zeker nog zichtbaar zijn (zie foto).

De foto wordt nu ingezet in het project Snippergroen, maar door de hoge kwaliteit behaald bij de digitalisatie zal het luchtfotomateriaal ook voor andere doeleinden binnen de Gemeente ingezet kunnen worden.