DOOS562_DOOS563

WOII luchtfoto’s, een puzzel van 100.000+ stukjes

Afgelopen maanden hebben we weer vele tienduizenden WOII luchtfoto’s voorzien van coördinaten.
Luchtfoto’s zijn natuurlijk te vinden via sortie- of vliegkaartjes maar gemakkelijker is om op de website Dotka Originals de functie “zoek op de kaart” te gebruiken of door het ingeven van een postcode/huisnummer. Om de luchtfoto’s op deze manier te kunnen vinden moeten de luchtfoto’s voorzien zijn van coördinaten (geo-tags), eufemistisch gezegd een behoorlijke puzzel.

Van sommige sorties zijn in het verleden de meest voor de hand liggende of belangrijke posities voorzien van coördinaten, een uitdaging is om ook de lastige te lokaliseren luchtfoto’s een geo-tag te geven om zo de complete sorties af te maken. Daar het een gebruiksarchief betrof komen ook fouten naar boven zoals luchtfoto’s die in een verkeerde doos zitten, of verkeerde meta-gegevens bevatten. Het controleren en positioneren vergt een enorme inspanning.

Dotka Data zal zich inspannen om de Dotka Originals database zoveel mogelijk te voorzien van geo-tags om zo de collectie voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk en werkbaar te maken, het werk is zeker nog niet gedaan maar geeft nu al veel voldoening wanneer men de series weer kan zien zoals ze destijds zijn opgenomen en het verband krijgt in het geheel.

Onder: selectie Doos_590 KADASTER
DOOS590
Onder: in perspectief luchtfoto’s uit de DOOS_562 en DOOS_563DOOS562_DOOS563
Onder: voorbeeld van verspreiding luchtfoto’s uit DOOS_653DOOS653

Onder een selectie van doosnummers die zijn afgerond of soms volledig nieuw zijn toegevoegd aan de meta-database.

432 472 526 574 580 596 647
433 474 529 575 581A 602 648
435 477 553 576 582A 607 650
437 484 554 578 584 638 652
446 492 555 579 585 639 653
451 496 562 580 586 643 653A
465 518 563 581A 587 645 654
466 524 567 582A 590 646 656