Georeferentie en Orthofoto productie

Georeferentie wordt als algemene term gebruikt voor het “refereren aan de aarde” van de foto of kaart. Herkenbare punten van de opname of kaart worden aangemerkt op een bestaande kaart met coordinaten in X en Y. Als er voldoende punten zijn gevonden kan het digitale bestand getransformeerd worden naar de gewenste projectie. In Nederland wordt het Rijksdriehoek (RD) stelsel gebruikt. Door alle luchtfoto’s en kaarten in dezelfde projectie te brengen kunnen ze vergeleken worden. Zo worden de opnames na digitalisatie opgewerkt tot waardevolle informatie producten.

berekening orthofoto maaiveld hoogtemodel

Voor nauwkeurige metingen dienen luchtfoto’s niet alleen in X- en Y-richting gecorrigeerd te worden. Ook dient er in de berekening of triangulatie rekening gehouden te worden met de hoogte (Z) verschillen in het landschap. Daartoe wordt een digitaal hoogtemodel gebruikt. De berekende luchtfotografie wordt over een hoogtemodel gedrapeerd zodat er een zogenoemde ‘orthofoto’ ontstaat.

Indien er geen hoogtemodel aanwezig is kunnen we te allen tijde een hoogtemodel genereren uit historische luchtfoto’s. Dit is mogelijk als er sprake is van stereokartering, waarbij de luchtfoto’s 60% (voorwaartse) overlap in de vliegrichting hebben.

Wilt u de oude luchtfoto’s omzetten in waardevolle informatie van uw leefomgeving?

Voor digitalisatie, georeferentie en orthofoto-productie kunt u contact met ons opnemen en vrijblijvend de mogelijkheden bespreken.