Historisch Hoogtemodel

High-res historische scans in stereo transformeren naar een DEM (DTM/DSM) van Saba en St. Eustatius. 

Gebruikmakend van oude historische originelen uit de database van Dotka Originals zoals kleur-negatieven (KLNEG) en dia-positieven (DIAP) hebben we in samenwerking met Alterra Wageningen UR en IMARES Wageningen UR een DTM (Digitaal Terrein Model) gecreëerd.
Hier een link naar de beschrijving.

Saba hoogtemodel DTM DEM

Hoogtegegevens uit standaard luchtfotografie
Aan de hand van historische karteer vluchten kan men hoogte gegevens uit de stereo beelden genereren. Op deze manier is het mogelijk om bijvoorbeeld een reconstructie te maken van de zandhuishouding in het verleden. We hebben als test voorbeeld een gebied genomen uit 1971 van kaartblad 37 nabij Hoek van Holland. historische hoogtemodellen uit luchtfotografie pre AHN

Dotka Data Bv kan historische luchtfoto’s leveren uit meerdere jaren.
Overheden kunnen nu zelf met de luchtfoto’s van Dotka Data of met behulp van een eigen archief historische hoogte gegevens inwinnen.

duinen pre ahn historisch hoogtemodel dtm

Bekijk hieronder een aantal filmpjes van het project