Optimalisatie van boor-tracé Kardinaal de Jongweg te Utrecht door voorkennis van oude fundamenten uit historische luchtfoto’s.

Voorkennis uit historische luchtfoto’s

Risico’s graafwerkzaamheden ondervangen

In Nederland ligt circa twee miljoen kilometer kabels en leidingen. In de komende
twintig jaar moet 40 procent daarvan worden vervangen. EU-richtlijnen schrijven
voor dat 50 procent van de hoogspanningskabels onder de grond gelegd moet worden
omwille van de veiligheid.

Optimalisatie van boor-tracé Kardinaal de Jongweg te Utrecht door voorkennis van oude fundamenten uit historische luchtfoto’s.

Optimalisatie van boor-tracé Kardinaal de Jongweg te Utrecht door voorkennis van oude fundamenten
uit historische luchtfoto’s.

Lagere verzekeringspremie
In Utrecht heeft de inzet van historische data van Dotka verrassende
resultaten opgeleverd. “Bij de aanleg van een anderhalve kilometer
nieuw riool hebben we oude funderingen en grondpakketten nauwkeurig kunnen herleiden uit oude kaarten en luchtfoto’s”, aldus
Raymond Staneke, technisch adviseur IBU, gemeente Utrecht. “Met
kennis uit het verleden konden we beter gefundeerde beslissingen
nemen over het toekomstige tracé. Het ontwerp werd aangepast en bij
het boren door bekende funderingen is minder vertraging opgetreden.
Meer informatie over de ondergrond leverde een scherpere aanbesteding op en gaf ook in de uitvoering meer controle richting aannemers.
En door het gedegen vooronderzoek kreeg de gemeente een fikse korting op de CAR-verzekering.
De totale besparing liep zo op tot vele tonnen.”

Lees meer; GISmagazine-2-2015_DOTKA

Voor meer informatie neem Contact op met David Jonker van Dotka Data Bv