K GSGS

Geallieerde Stafkaarten GSGS en Duitse Truppenkarte

GSGS

In de Tweede Wereldoorlog werden op initiatief van de Amerikaanse Army Map Service in Washington DC en het Engelse War Office in Londen kaarten van strategisch gelegen gebieden in de bezette gebieden vervaardigd. Het werk van de militaire diensten omvat onder andere kaarten van steden en kaartseries van onder ander Frankrijk, België en Nederland.
Hieronder valt de kaartserie Holland, 1:25.000 die bij de Amerikanen bekend was onder de code AMS. M831 (= Army Map Service, kaartserienummer M831) en bij de Britten onder de code GSGS 4427 [= Geographical Section General Staff, kaartserienummer 4427.

De 215 bladen in serie GSGS 4427 bevatten het grootste gedeelte van Nederland, en zijn in 1943, 1944 of 1945 gedrukt. Aanvullend is er serie GSGS 4041, waarvan 17 kaarten van o.a. het zuidelijk deel van Brabant, Limburg en Belgie aanwezig zijn.
Van serie GSGS 4414 zijn er 263 kaarten van het Oosten van Nederland en een groot deel van Duitsland. Het mag duidelijk zijn dat dit een gigantisch project betreft om van heel West-Europa op deze schaal kaarten te produceren, zeker in het licht van de voortdurende veranderingen als gevolg van de oorlogshandelingen.

Om de kaarten te kunnen vervaardigen, werden in Washington DC en Londen beschikbare oudere bladen gebruikt. Soms moest zelfs worden teruggegrepen op informatie die kaartbladen uit het eind van de negentiende eeuw door de Nederlandse Topografische Dienst gedrukt werden.
Indien de geallieerden over recentere bladen beschikten, dan werden die vanzelfsprekend gebruikt. In de meeste gevallen werd informatie van kaartbladen uit de twintiger en dertiger jaren van de twintigste eeuw overgenomen.
Daarnaast werd ook informatie overgenomen van bijvoorbeeld Michelinkaarten en kaartbladen van de Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club (KNAC).

De meest recente toevoegingen kwamen uit twee bronnen, namelijk uit luchtfoto’s die boven bezet gebied gevlogen werden in de jaren 1941-1943, en waarvan de originelen tegenwoordig behoren tot de luchtfotocollecties te vinden in Washington, Edinborough, Kadaster en Wageningen Universiteit waarvan het belangrijkste deel nu via de Dotka Originals ontsloten is.
Ten tweede werd in de bezette gebieden door het lokale verzet strategisch belangrijke aanvullende informatie verzameld, die vervolgens werd doorgespeeld naar de militaire inlichtingendiensten van de geallieerden.

Truppenkarte

De “Truppenkarte-collectie” bevat de volledige serie van 112 militair-topografische kaarten 1:50.000 die de (Nederlandse) Topografische Dienst in de jaren 1940-1944 maakte op last van de Wehrmacht. Van enkele civiele kaarten is ook een geheime versie gemaakt, de zogenoemde Schiesskarte, waarop het Duitse leger o.a. stellingen en verdedigingswerken heeft aangegeven.

Ook deze ‘geheime kaarten’ zijn aanwezig in de nieuwe collectie van Dotka Data, herkenbaar aan de naam “Schiesskarte” en het rode grid.

Bladwijzer Geallieerde Stafkaarten

Bladwijzer_Geallieerde_stafkaarten GSGS
Bladwijzer_Geallieerde_stafkaarten
GSGS

Beide collecties zijn opgenomen in Dotka Originals.

Onder de complete lijst met directe links naar de bestanden op volgorde van jaartal.
JAARTAL_SCHAAL_GSGS/TRUPPENKARTE_LOCATIE_AANVULLEND

1911_100000_GSGS4336_LIEGE_WAR OFFICE
 
1912_100000_GSGS4336_ANTWERP_WAR OFFICE
 
1915_100000_GSGS4336_MAESEYCK_WAR OFFICE
 
1939_50000_TRUPPENKARTE_56 WEST_1939
 
1940_50000_TRUPPENKARTE_1 OST
1940_50000_TRUPPENKARTE_12 OST
1940_50000_TRUPPENKARTE_12 WEST
1940_50000_TRUPPENKARTE_12 WEST_SCHIESSKARTE
1940_50000_TRUPPENKARTE_13
1940_50000_TRUPPENKARTE_14 OST
1940_50000_TRUPPENKARTE_14 WEST
1940_50000_TRUPPENKARTE_15 WEST
1940_50000_TRUPPENKARTE_15 WEST_SCHIESSKARTE
1940_50000_TRUPPENKARTE_17 OST
1940_50000_TRUPPENKARTE_17 OST_SCHIESSKARTE
1940_50000_TRUPPENKARTE_17 WEST
1940_50000_TRUPPENKARTE_17 WEST_SCHIESSKARTE
1940_50000_TRUPPENKARTE_18
1940_50000_TRUPPENKARTE_2 OST
1940_50000_TRUPPENKARTE_20 OST
1940_50000_TRUPPENKARTE_20 OST_SCHIESSKARTE
1940_50000_TRUPPENKARTE_22 OST_SCHIESSKARTE
1940_50000_TRUPPENKARTE_22 WEST
1940_50000_TRUPPENKARTE_3 OST
1940_50000_TRUPPENKARTE_38 OST
1940_50000_TRUPPENKARTE_39 WEST
1940_50000_TRUPPENKARTE_40 OST
1940_50000_TRUPPENKARTE_40 OST_SCHIESSKARTE
1940_50000_TRUPPENKARTE_40 WEST
1940_50000_TRUPPENKARTE_40 WEST_SCHIESSKARTE
1940_50000_TRUPPENKARTE_41 WEST
1940_50000_TRUPPENKARTE_41 WEST_SCHIESSKARTE
1940_50000_TRUPPENKARTE_5 WEST
1940_50000_TRUPPENKARTE_6 WEST
 
1941_50000_TRUPPENKARTE_1 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_10 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_10 OST_SCHIESSKARTE
1941_50000_TRUPPENKARTE_10 WEST
1941_50000_TRUPPENKARTE_10 WEST_SCHIESSKARTE
1941_50000_TRUPPENKARTE_11 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_11 OST_SCHIESSKARTE
1941_50000_TRUPPENKARTE_11 OST_SCHIESSKARTE2
1941_50000_TRUPPENKARTE_11 WEST
1941_50000_TRUPPENKARTE_13
1941_50000_TRUPPENKARTE_15 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_16 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_16 OST_SCHIESSKARTE
1941_50000_TRUPPENKARTE_16 WEST
1941_50000_TRUPPENKARTE_2 WEST
1941_50000_TRUPPENKARTE_2 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_20 WEST
1941_50000_TRUPPENKARTE_21 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_3 WEST
1941_50000_TRUPPENKARTE_37 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_37 WEST
1941_50000_TRUPPENKARTE_37 WEST_SCHIESSKARTE
1941_50000_TRUPPENKARTE_39 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_4 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_4 WEST
1941_50000_TRUPPENKARTE_41 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_42 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_42 WEST
1941_50000_TRUPPENKARTE_43 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_43 OST_SCHIESSKARTE
1941_50000_TRUPPENKARTE_43 WEST
1941_50000_TRUPPENKARTE_43 WEST_SCHIESSKARTE
1941_50000_TRUPPENKARTE_44 WEST
1941_50000_TRUPPENKARTE_45 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_45 WEST
1941_50000_TRUPPENKARTE_45 WEST_SCHIESSKARTE
1941_50000_TRUPPENKARTE_46 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_46 WEST
1941_50000_TRUPPENKARTE_47
1941_50000_TRUPPENKARTE_48 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_48 WEST
1941_50000_TRUPPENKARTE_49 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_49 WEST
1941_50000_TRUPPENKARTE_5 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_50 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_50 WEST
1941_50000_TRUPPENKARTE_51 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_51 OST_SCHIESSKARTE
1941_50000_TRUPPENKARTE_51 WEST
1941_50000_TRUPPENKARTE_52 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_52 OST_SCHIESSKARTE
1941_50000_TRUPPENKARTE_52 WEST
1941_50000_TRUPPENKARTE_53
1941_50000_TRUPPENKARTE_54 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_54 OST_SCHIESSKARTE
1941_50000_TRUPPENKARTE_54 WEST
1941_50000_TRUPPENKARTE_54 WEST_SCHIESSKARTE
1941_50000_TRUPPENKARTE_55 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_55 WEST
1941_50000_TRUPPENKARTE_56 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_57 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_57 WEST
1941_50000_TRUPPENKARTE_58 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_58 WEST
1941_50000_TRUPPENKARTE_59 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_6 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_6 OST_SCHIESSKARTE
1941_50000_TRUPPENKARTE_60 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_60 WEST
1941_50000_TRUPPENKARTE_61 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_62 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_62 WEST
1941_50000_TRUPPENKARTE_7 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_7 WEST_SCHIESSKARTE
1941_50000_TRUPPENKARTE_8
1941_50000_TRUPPENKARTE_9 WEST
1941_50000_TRUPPENKARTE_9 OST
 
1942_100000_GSGS2541_SHEET_1_AMSTERDAM_FIFTH_EDITION
1942_100000_GSGS2541_SHEET_1_AMSTERDAM_FOURTH_EDITION
1942_100000_GSGS2541_SHEET_1_AMSTERDAM_THIRD_EDITION
1942_100000_GSGS2541_SHEET_3_MIDDELBURG_FIFTH_EDITION
1942_100000_GSGS2541_SHEET_3_MIDDELBURG_FOURTH_EDITION
1942_100000_GSGS2541_SHEET_3_MIDDELBURG_THIRD_EDITION
1942_100000_GSGS2541_SHEET_4_ROTTERDAM_FIFTH_EDITION
1942_100000_GSGS2541_SHEET_4_ROTTERDAM_FOURTH_EDITION
1942_100000_GSGS2541_SHEET_4_ROTTERDAM_THIRD_EDITION_KLEUR
1942_100000_GSGS2541_SHEET_5_’SHERTOGENBOSCH_FIFTH_EDITION
1942_100000_GSGS2541_SHEET_5_’SHERTOGENBOSCH_FOURTH_EDITION
1942_100000_GSGS2541_SHEET_5_’SHERTOGENBOSCH_THIRD_EDITION
 
1942_50000_TRUPPENKARTE_14 WEST
1942_50000_TRUPPENKARTE_19 OST
1942_50000_TRUPPENKARTE_19 OST_SCHIESSKARTE
1942_50000_TRUPPENKARTE_19 WEST
1942_50000_TRUPPENKARTE_19 WEST_SCHIESSKARTE
1942_50000_TRUPPENKARTE_39 OST
1942_50000_TRUPPENKARTE_39 OST_SCHIESSKARTE
1942_50000_TRUPPENKARTE_39 WEST
1942_50000_TRUPPENKARTE_39 WEST_SCHIESSKARTE
1942_50000_TRUPPENKARTE_7 OST
1942_50000_TRUPPENKARTE_7 WEST
1942_50000_TRUPPENKARTE_8
1942_50000_TRUPPENKARTE_8_SCHIESSKARTE
 
1943_100000_GSGS2541_SHEET_1A_LEEUWARDEN_FIRST_EDITION
1943_100000_GSGS2541_SHEET_1A_LEEUWARDEN_SECOND_EDITION
1943_100000_GSGS2541_SHEET_1A_LEEUWARDEN_THIRD_EDITION
1943_100000_GSGS2541_SHEET_2_UTRECHT_FOURTH_EDITION
1943_100000_GSGS2541_SHEET_2_UTRECHT_THIRD_EDITION
1943_100000_GSGS2541_SHEET_2A_DEN_HELDER_SECOND_EDITION
1943_100000_GSGS2541_SHEET_2A_DEN_HELDER_THIRD_EDITION
1943_100000_GSGS2541_SHEET_2A_DENHELDER_FIRST_EDITION
1943_100000_GSGS2541_SHEET_2A_DENHELDER_SECOND_EDITION
 
1943_100000_GSGS4336_ANTWERP_FIRST EDITION
1943_100000_GSGS4336_ANTWERP_SECOND EDITION
1943_100000_GSGS4336_LIEGE_SECOND EDITION
1943_100000_GSGS4336_MAESEYCK_FIRST EDITION
1943_100000_GSGS4336_MAESEYCK_SECOND EDITION
 
1943_100000_GSGS4416_KÖLN_FIFTH EDITION
1943_100000_GSGS4416_KÖLN_FIRST EDITION
1943_100000_GSGS4416_KÖLN_SIXTH EDITION
 
1943_25000_GSGS4414_GRONINGEN_SECOND_EDITION
1943_25000_GSGS4414_GRONINGEN_THIRD_EDITION
1943_25000_GSGS4427_’S GRAVENHAGE VERDEDIGINGSWERKEN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_’S GRAVENHAGE_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_AFSLUITDIJK_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_AKKRUM_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_ALKMAAR_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_AMERSFOORT_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_AMSTERDAM_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_ARENDONCK_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_ARNHEM_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_ASTEN EAST_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_ASTEN WEST_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_ASTEN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_AXEL_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_BAARN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_BAKHUIZEN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_BARNEVELD_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_BEERSSE_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_BENTHUIZEN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_BERGEIJK_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_BERGEIJK_FIRST_EDITION-2
1943_25000_GSGS4427_BLADEL_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_BODEGRAVEN _FIRST_EDITION-2
1943_25000_GSGS4427_BODEGRAVEN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_BRECHT_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_BRIELLE_DEFENCE OVERPRINT
1943_25000_GSGS4427_BRIELLE_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_BROEK OP LANGENDIJK_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_BROUWERSHAVEN_FIRST_EDITION-2
1943_25000_GSGS4427_BUREN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_CADZAND_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_CASTRICUM_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_CULENBORG_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_DE COCKSDORP_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_DE RIJP_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_DEFENCE OVERPR_ HOEK VAN HOLLAND_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_DEFENCE OVERPRINT BENTHUIZEN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_DEFENCE OVERPRINT LISSE_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_DEFENCE OVERPRINT ZANDVOORT_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_DEFENCE OVERPRINT ZOETERMEER_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_DEN HELDER_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_DEN HOORN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_DEN OEVER_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_DINTELOORD_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_DOORN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_DORDRECHT_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_DRUNEN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_DRUTEN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_DRUTEN_FIRST_EDITION-2
1943_25000_GSGS4427_EDITION0E_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_EINDHOVEN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_ELBURG WEST_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_ELBURG_EAST_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_ELBURG_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_ELSPEET_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_ENKHUIZEN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_FLUITHOEK_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_GARDEREN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_GELDROP_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_GENNEP_SECOND EDITION
1943_25000_GSGS4427_GINKEL_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_GOUDA_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_GROESBEEK_EAST_SECOND EDITION
1943_25000_GSGS4427_GROESBEEK_SECOND EDITION
1943_25000_GSGS4427_GROUW_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_HALLUM_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_HARDERWIJK_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_HARLINGEN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_HARSKAMP_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_HERTOGENBOSCH_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_HEUSDEN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_HILVERSUM_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_HILVERSUM_FIRST_EDITION-2
1943_25000_GSGS4427_HINDELOOPEN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_HOEK VAN HOLLAND_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_HOLLUM_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_HOLWERD_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_HOOFDDORP_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_HOORN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_HUISDUINEN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_JOURE_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_KALLANTSOG_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_KAMPEN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_KERKDRIEL_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_KUINRE_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_LEEUWARDEN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_LEIDEN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_LISSE_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_MAARHEEZE_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_MAKKUM_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_MARINAHOEVE_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_MEDEMBLIK_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_MIDDENMEER_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_MONNIKENDAM_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_NEDERWEERT EAST_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_NEDERWEERT WEST_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_NEDERWEERT_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_NEUZEN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_NEUZEN_SECOND EDITION
1943_25000_GSGS4427_NIJKERK_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_NIJMEGEN EAST_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_NIJMEGEN WEST_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_NIJMEGEN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_NORTHEAST POLDER NO_1_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_NORTHEAST POLDER NO_2_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_OOSTERWOLDE_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_OOSTVLIELAND_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_OS_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_OUDDORP_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_OUDE SLUIS_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_OUDERKERK_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_OVERLAP ON WESTERN HALF D_O_L__FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_RENEN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_RENEN_SECOND EDITION
1943_25000_GSGS4427_SCHAGEN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_SCHOKLAND_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_ST_ ANNAPAROCHIE_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_ST_ ANTHONIS EAST_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_ST_ ANTHONIS WEST_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_ST_ ANTHONIS_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_STAVOREN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_TERHEIJDEN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_UDEN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_UITDAM_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_URK_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_UTRECHT_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_VENRAIJ EAST_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_VENRAIJ WEST_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_VENRAIJ_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_VLAARDINGEN_DEFENCE OVERPRINT
1943_25000_GSGS4427_VLAARDINGEN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_WAARDE_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_WARMENHUIZEN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_WEST_TERSCHELLING_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_WIJK BIJ DUURSTEDE_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_WIJK BIJ DUURSTEDE_SECOND EDITION
1943_25000_GSGS4427_WOERDEN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_WOERDEN_FIRST_EDITION-2
1943_25000_GSGS4427_WOLVEGA_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_WOMMELS_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_WOUDSEND_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_ZAANDAM_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_ZANDVOORT_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_ZEVENBERGEN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_ZEVENHOVEN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_ZIERIKZEE_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_ZOETERMEER_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_ZURIG_FIRST_EDITION
 
1943_250000_GSGS4346_OLDENBURG_FIRST EDITION
1943_250000_GSGS4346_OSNABRÜCK_FIRST EDITION
 
1943_50000_TRUPPENKARTE_14 OST
1943_50000_TRUPPENKARTE_14 OST_SCHIESSKARTE
1943_50000_TRUPPENKARTE_38 WEST
1943_50000_TRUPPENKARTE_44 OST
 
1944_100000_GSGS4336_GHENT_FIRST EDITION
1944_100000_GSGS4336_LIEGE_FIRST EDITION
 
1944_100000_GSGS4416_ALMELO_FIRST EDITION
1944_100000_GSGS4416_ALMELO_THIRD EDITION
1944_100000_GSGS4416_BOCHOLT
1944_100000_GSGS4416_BOCHOLT_FIRST EDITION
1944_100000_GSGS4416_BOCHOLT_SECOND EDITION
1944_100000_GSGS4416_BOCHOLT_THIRD EDITION
1944_100000_GSGS4416_BONN_FIRST EDITION
1944_100000_GSGS4416_EMDEN_FIRST EDITION
1944_100000_GSGS4416_EMDEN_SECOND EDITION
1944_100000_GSGS4416_ESSEN
1944_100000_GSGS4416_ESSEN_FIFTH EDITION
1944_100000_GSGS4416_ESSEN_FIRST EDITION
1944_100000_GSGS4416_GRONINGEN EAST_FIRST EDITION
1944_100000_GSGS4416_GRONINGEN WEST_FIRST EDITION
1944_100000_GSGS4416_GRONINGEN_FIRST EDITION
1944_100000_GSGS4416_GRONINGEN_FOURTH EDITION
1944_100000_GSGS4416_GRONINGEN_SECOND EDITION
1944_100000_GSGS4416_GRONINGEN_THIRD EDITION
1944_100000_GSGS4416_TRIER_FIRST EDITION
 
1944_25000_GSGS4041_BREE_APR 1944
1944_25000_GSGS4041_BREE_MAR 1944
1944_25000_GSGS4041_GHEEL_APR 1944
1944_25000_GSGS4041_GHENT_APR 1944
1944_25000_GSGS4041_GHENT_JAN 1944
1944_25000_GSGS4041_GULPEN SOUTH_JUN 1944
1944_25000_GSGS4041_HEERLEN (EASTERN HALF)_MEI 1944
1944_25000_GSGS4041_HEERLEN (WESTERN HALF)_MEI 1944
1944_25000_GSGS4041_MAASTRICHT_APR 1944
1944_25000_GSGS4041_MAASTRICHT_APR 1944-2
1944_25000_GSGS4041_ROERMOND_SEP 1944
1944_25000_GSGS4041_ROERMOND_SEP 1944-2
1944_25000_GSGS4041_SITTARD NORTH_MEI 1944
1944_25000_GSGS4041_SITTARD NORTH_MEI 1944-2
1944_25000_GSGS4041_SITTARD SOUTH_MEI 1944
1944_25000_GSGS4041_SITTARD SOUTH_MEI 1944-2
1944_25000_GSGS4041_SITTARD SOUTH_MEI 1944-3
 
1944_25000_GSGS4414_2802_DRACHTEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_2802_DRACHTEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3104_DWINGELO_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3104_DWINGELO_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3502_HATTEM_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3502_HATTEM_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3503_HEINO_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3503_HEINO_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3504_LEMELERVELD_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3504_LEMELERVELD_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3505_VRIEZENVEEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3505_VRIEZENVEEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3506_TUBBERGEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3506_TUBBERGEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3507_OOTMARSUM_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3507_OOTMARSUM_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3508_NORDHORN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3508_NORDHORN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3602_WIJHE_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3602_WIJHE_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3603_RAALTE_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3603_RAALTE_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3604_NIJVERDAL_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3604_NIJVERDAL_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3605_ALMELO_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3605_ALMELO_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3606_ZENDEREN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3606_ZENDEREN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3607_OLDENZAAL_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3607_OLDENZAAL_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3608_BENTHEIM_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3608_BENTHEIM_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3702_DEVENTER_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3702_DEVENTER_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3703_BATHMEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3703_BATHMEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3704_HOLTEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3704_HOLTEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3705_GOOR_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3705_GOOR_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3706_HENGELO_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3706_HENGELO_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3707_ENSCHEDE_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3707_ENSCHEDE_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3708_GRONAU_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3708_GRONAU_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3802_VOORST_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3802_VOORST_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3803_FIRST_ZUTPHEN_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3803_ZUTPHEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3803_ZUTPHEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3804_LOCHEM_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3804_LOCHEM_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3805_NEEDE_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3805_NEEDE_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3805_NEEDE_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3806_HAAKSBERGEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3806_HAAKSBERGEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3807_ALSTÄTTE_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3807_ALSTÄTTE_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3902_DOESBURG_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3902_DOESBURG_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3903_STEENDEREN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3903_STEENDEREN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3904_ZELHEM_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3904_ZELHEM_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3905_GROENLO_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3905_GROENLO_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3906_VREDEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3906_VREDEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4002_ZEVENAAR_FOURTHEDITION
1944_25000_GSGS4414_4002_ZEVENAAR_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4003_DOETINCHEM_FOURTH_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4003_DOETINCHEM_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4004_TERBORG_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4005_AALTEN_FOURTH_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4005_AALTEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4006_WINTERSWIJK_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4006_WINTERSWIJK_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4102_FOURTH_MILLINGEN_FOURTH_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4102_MILLINGEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4103_EMMERICH_FOURTH_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4103_EMMERICH_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4104_ISSELBURG_FOURTH_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4104_ISSELBURG_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4105_BOCHOLT_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4105_FOURTH_BOCHOLT_FOURTH_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4106_FOURTH_RHEDE_FOURTH_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4106_RHEDE_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4202_CLEVE_FOURTH_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4202_CLEVE_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4302_GOCH_FOURTH_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4302_GOCH_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4402_BLITTERSWIJK_FOURTH_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4402_BLITTERSWIJK_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4403_FIRST_GELDERN_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4403_GELDERN_FOURTH_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4403_GELDERN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4502_HORST_FOURTH_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4502_HORST_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4503_STRAELEN_FOURTH_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4503_STRAELEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4602_TEGELEN_FOURTH_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4602_TEGELEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4603_FIRST_KALDENKIRCHEN_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4603_KALDENKIRCHEN_FOURTH_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4702_ELMPT_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4703_WALDNIEL_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4802_BIRGELEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4803_WEGBERG_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4902_HEINSBERG_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_5002_FIRST_GEILENKIRCHEN_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4414_5002_GEILENKIRCHEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_5102_HERZOGENRATH_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4414_5102_HERZOGENRATH_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_5202_AACHEN_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4414_5202_AACHEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_5202_FOURTH_AACHEN_FOURTH_EDITION
1944_25000_GSGS4414_ANJUM_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_ANJUM_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_ASCHENDORF_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_ASCHENDORF_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_ASSEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_ASSEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_BAKKEVEEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_BAKKEVEEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_BEETSTERZWAAG_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_BEETSTERZWAAG_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_BEILEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_BEILEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_BORGER_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_BORGER_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_BORKUM_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_BOSCHPLAAT_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_BOSCHPLAAT_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_BRAKZAND_BRAKZAND_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_COEVORDEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_COEVORDEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_DALFSEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_DALFSEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_DELFZIJL_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_DELFZIJL_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_DITZUMER VERLAAT_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_DITZUMER VERLAAT_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_DORPEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_DORPEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_EEXT_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_EEXT_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_EMDEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_EMLICHHEIM_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_EMLICHHEIM_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_GENEMUIDEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_GENEMUIDEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_GRIJPSKERK_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_GRIJPSKERK_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_HARDENBERG_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_HARDENBERG_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_HAREN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_HAREN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_HAVELTE_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_HAVELTE_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_HEBELERMEER_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_HEBELERMEER_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_HOOGEVEEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_HOOGEVEEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_HOOGEZAND_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_HOOGEZAND_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_KERKENBOSCH_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_KERKENBOSCH_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_KLOOSTERVEEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_KLOOSTERVEEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_KOLLUM_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_KOLLUM_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_LATHEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_LEENS_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_LEENS_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_LOQUARD_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4414_LOQUARD_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_LOQUARD_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_MAKKINGA_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_MAKKINGA_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_MARUM_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_MARUM_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_MEPPEL_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_MEPPEL_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_MODDERGAT_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_MODDERGAT_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_NIEUW SCHOONEBEEK_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_NIEUW SCHOONEBEEK_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_NIEUWBUINEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_NIEUWBUINEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_NIEUWE SCHANS_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_NIEUWE SCHANS_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_NIEUWEPEKELA_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_NIEUWEPEKELA_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_NIEUWEROORD_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_NIEUWEROORD_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_NOORDBARGE_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_NOORDBARGE_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_NOORDWOLDE_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_NOORDWOLDE_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_ODOORN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_ODOORN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_OLDEBERKOOP_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_OLDEBERKOOP_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_OMMEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_OMMEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_ONSTWEDDE_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_ONSTWEDDE_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_OOSTERHESSELEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_OOSTERHESSELEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_OUDEDIJK_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_OUDEDIJK_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_RODEN_RODEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_SIDDEBUREN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_SIDDEBUREN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_SLAGHAREN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_SLAGHAREN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_STEENWIJK_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_STEENWIJK_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_TER APEL_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_TER APEL_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_UITHUIZERMEEDEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_UITHUIZERMEEDEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_USQUERT_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_USQUERT_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_VEENDAM_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_VEENDAM_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_VEENHUIZEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_VEENHUIZEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_VIERHUIZEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_VIERHUIZEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_VLEDDER_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_VLEDDER_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_WARFFUM_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_WARFFUM_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_WESTEREMDEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_WESTEREMDEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_WEZEP_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_WEZEP_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_WIELEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_WIELEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_WINSCHOTEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_WINSCHOTEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_WOLDENDORP_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_WOLDENDORP_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_WOLLINGHUIZEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_WOLLINGHUIZEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_WOLTERSUM_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_WOLTERSUM_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_ZEIJEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_ZEIJEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_ZOUTKAMP_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_ZOUTKAMP_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_ZUIDHORN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_ZUIDHORN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_ZWOLLE_ZWOLLE_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_ZWOLLE_ZWOLLE_THIRD_EDITION
 
1944_25000_GSGS4427_ALMKERK_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_ARENDONK_FIRST SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4427_ARNHEM EAST_SECOND EDITION
1944_25000_GSGS4427_ARNHEM WEST_SECOND EDITION
1944_25000_GSGS4427_ASPEREN_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_BERGAMBACHT_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_BROUWERSHAVEN_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_BRUINISSE_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_CULENBORG_FIRST_EDITION-2
1944_25000_GSGS4427_DEFENCE OVERPRINT DELFT_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_DEFENCE OVERPRINT IJMUIDEN_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_DEFENCE OVERPRINT LEIDEN_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_DEFENCE OVERPRINT VIANEN_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_DELFT_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_DEN BOMMEL_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_DOEL_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_DRUNEN_FIRST_EDITION-2
1944_25000_GSGS4427_FILIPPINE_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_GORINCHEM_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_HELLEVOETSLUIS_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_HOOGSTRAETEN_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_HUIJBERGEN_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_HULST_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_IJMUIDEN_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_IJZENDIJKE_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_OOSTEREND_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_OOSTERHOUT_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_OUD-BEIJERLAND_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_OUDEWATER_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_ROTTERDAM_DEFENCE OVERPRINT
1944_25000_GSGS4427_ROTTERDAM_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_SCHOONHOVEN_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_SLUIS_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_SNEEK_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_SOMMELSDIJK_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_STERNHOVEN_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_STRIJEN_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_TERSCHELLING_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_TIEL_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_TURNHOUT_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_VIANEN_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_VINKEVEEN_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_WEELDE_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_WILLEMSDORP_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_ZUIDLAND_FIRST_EDITION
 
1944_250000_GSGS4346_DÜSSELDORF_SECOND EDITION
 
1944_50000_TRUPPENKARTE_1 OST
1944_50000_TRUPPENKARTE_1 WEST _SCHIESSKARTE
1944_50000_TRUPPENKARTE_15 OST
1944_50000_TRUPPENKARTE_15 OST_SCHIESSKARTE
1944_50000_TRUPPENKARTE_16 WEST
1944_50000_TRUPPENKARTE_16 WEST_SCHIESSKARTE
1944_50000_TRUPPENKARTE_20 OST_SCHIESSKARTE
1944_50000_TRUPPENKARTE_21 WEST
 
1945_25000_GSGS4414_BORKUM_FOURTH_EDITION
1945_25000_GSGS4414_BRAKZAND_THIRD_EDITION
1945_25000_GSGS4427_ALMKERK_SECOND EDITION
1945_25000_GSGS4427_AMERSFOORT_SECOND_EDITION
1945_25000_GSGS4427_ASPEREN_SECOND EDITION
1945_25000_GSGS4427_BAARN_SECOND_EDITION
1945_25000_GSGS4427_BARNEVELD_SECOND_EDITION
1945_25000_GSGS4427_BLARICUM_FIRST_EDITION
1945_25000_GSGS4427_DEFENCE OVERPRINT BAARN_FIRST_EDITION
1945_25000_GSGS4427_DOORN_SECOND_EDITION
1945_25000_GSGS4427_EDITION0E_SECOND_EDITION
1945_25000_GSGS4427_ELSPEET EAST_FIRST_EDITION
1945_25000_GSGS4427_ELSPEET WEST_FIRST_EDITION
1945_25000_GSGS4427_GARDEREN EAST_FIRST_EDITION
1945_25000_GSGS4427_GARDEREN WEST_FIRST_EDITION
1945_25000_GSGS4427_GINKEL EAST_SECOND_EDITION
1945_25000_GSGS4427_GINKEL WEST_SECOND_EDITION
1945_25000_GSGS4427_GORINCHEM_SECOND EDITION
1945_25000_GSGS4427_HARDERWIJK_SECOND_EDITION
1945_25000_GSGS4427_HARSKAMP EAST_SECOND_EDITION
1945_25000_GSGS4427_HARSKAMP WEST_SECOND_EDITION
1945_25000_GSGS4427_HEUSDEN_SECOND EDITION
1945_25000_GSGS4427_KERKDRIEL_SECOND EDITION
1945_25000_GSGS4427_NIJKERK_SECOND_EDITION
1945_25000_GSGS4427_TIEL_SECOND EDITION

Geallieerde Stafkaarten GSGS en Duitse Truppenkarte

GSGS

In de Tweede Wereldoorlog werden op initiatief van de Amerikaanse Army Map Service in Washington DC en het Engelse War Office in Londen kaarten van strategisch gelegen gebieden in de bezette gebieden vervaardigd. Het werk van de militaire diensten omvat onder andere kaarten van steden en kaartseries van onder ander Frankrijk, België en Nederland.
Hieronder valt de kaartserie Holland, 1:25.000 die bij de Amerikanen bekend was onder de code AMS. M831 (= Army Map Service, kaartserienummer M831) en bij de Britten onder de code GSGS 4427 [= Geographical Section General Staff, kaartserienummer 4427.

De 215 bladen in serie GSGS 4427 bevatten het grootste gedeelte van Nederland, en zijn in 1943, 1944 of 1945 gedrukt. Aanvullend is er serie GSGS 4041, waarvan 17 kaarten van o.a. het zuidelijk deel van Brabant, Limburg en Belgie aanwezig zijn.
Van serie GSGS 4414 zijn er 263 kaarten van het Oosten van Nederland en een groot deel van Duitsland. Het mag duidelijk zijn dat dit een gigantisch project betreft om van heel West-Europa op deze schaal kaarten te produceren, zeker in het licht van de voortdurende veranderingen als gevolg van de oorlogshandelingen.

Om de kaarten te kunnen vervaardigen, werden in Washington DC en Londen beschikbare oudere bladen gebruikt. Soms moest zelfs worden teruggegrepen op informatie die kaartbladen uit het eind van de negentiende eeuw door de Nederlandse Topografische Dienst gedrukt werden.
Indien de geallieerden over recentere bladen beschikten, dan werden die vanzelfsprekend gebruikt. In de meeste gevallen werd informatie van kaartbladen uit de twintiger en dertiger jaren van de twintigste eeuw overgenomen.
Daarnaast werd ook informatie overgenomen van bijvoorbeeld Michelinkaarten en kaartbladen van de Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club (KNAC).

De meest recente toevoegingen kwamen uit twee bronnen, namelijk uit luchtfoto’s die boven bezet gebied gevlogen werden in de jaren 1941-1943, en waarvan de originelen tegenwoordig behoren tot de luchtfotocollecties te vinden in Washington, Edinborough, Kadaster en Wageningen Universiteit waarvan het belangrijkste deel nu via de Dotka Originals ontsloten is.
Ten tweede werd in de bezette gebieden door het lokale verzet strategisch belangrijke aanvullende informatie verzameld, die vervolgens werd doorgespeeld naar de militaire inlichtingendiensten van de geallieerden.

Truppenkarte

De “Truppenkarte-collectie” bevat de volledige serie van 112 militair-topografische kaarten 1:50.000 die de (Nederlandse) Topografische Dienst in de jaren 1940-1944 maakte op last van de Wehrmacht. Van enkele civiele kaarten is ook een geheime versie gemaakt, de zogenoemde Schiesskarte, waarop het Duitse leger o.a. stellingen en verdedigingswerken heeft aangegeven.

Ook deze ‘geheime kaarten’ zijn aanwezig in de nieuwe collectie van Dotka Data, herkenbaar aan de naam “Schiesskarte” en het rode grid.

Bladwijzer Geallieerde Stafkaarten

Bladwijzer_Geallieerde_stafkaarten GSGS

Bladwijzer_Geallieerde_stafkaarten
GSGS

Beide collecties zijn opgenomen in Dotka Originals.

Onder de complete lijst met directe links naar de bestanden op volgorde van jaartal.
JAARTAL_SCHAAL_GSGS/TRUPPENKARTE_LOCATIE_AANVULLEND

1911_100000_GSGS4336_LIEGE_WAR OFFICE
 
1912_100000_GSGS4336_ANTWERP_WAR OFFICE
 
1915_100000_GSGS4336_MAESEYCK_WAR OFFICE
 
1939_50000_TRUPPENKARTE_56 WEST_1939
 
1940_50000_TRUPPENKARTE_1 OST
1940_50000_TRUPPENKARTE_12 OST
1940_50000_TRUPPENKARTE_12 WEST
1940_50000_TRUPPENKARTE_12 WEST_SCHIESSKARTE
1940_50000_TRUPPENKARTE_13
1940_50000_TRUPPENKARTE_14 OST
1940_50000_TRUPPENKARTE_14 WEST
1940_50000_TRUPPENKARTE_15 WEST
1940_50000_TRUPPENKARTE_15 WEST_SCHIESSKARTE
1940_50000_TRUPPENKARTE_17 OST
1940_50000_TRUPPENKARTE_17 OST_SCHIESSKARTE
1940_50000_TRUPPENKARTE_17 WEST
1940_50000_TRUPPENKARTE_17 WEST_SCHIESSKARTE
1940_50000_TRUPPENKARTE_18
1940_50000_TRUPPENKARTE_2 OST
1940_50000_TRUPPENKARTE_20 OST
1940_50000_TRUPPENKARTE_20 OST_SCHIESSKARTE
1940_50000_TRUPPENKARTE_22 OST_SCHIESSKARTE
1940_50000_TRUPPENKARTE_22 WEST
1940_50000_TRUPPENKARTE_3 OST
1940_50000_TRUPPENKARTE_38 OST
1940_50000_TRUPPENKARTE_39 WEST
1940_50000_TRUPPENKARTE_40 OST
1940_50000_TRUPPENKARTE_40 OST_SCHIESSKARTE
1940_50000_TRUPPENKARTE_40 WEST
1940_50000_TRUPPENKARTE_40 WEST_SCHIESSKARTE
1940_50000_TRUPPENKARTE_41 WEST
1940_50000_TRUPPENKARTE_41 WEST_SCHIESSKARTE
1940_50000_TRUPPENKARTE_5 WEST
1940_50000_TRUPPENKARTE_6 WEST
 
1941_50000_TRUPPENKARTE_1 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_10 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_10 OST_SCHIESSKARTE
1941_50000_TRUPPENKARTE_10 WEST
1941_50000_TRUPPENKARTE_10 WEST_SCHIESSKARTE
1941_50000_TRUPPENKARTE_11 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_11 OST_SCHIESSKARTE
1941_50000_TRUPPENKARTE_11 OST_SCHIESSKARTE2
1941_50000_TRUPPENKARTE_11 WEST
1941_50000_TRUPPENKARTE_13
1941_50000_TRUPPENKARTE_15 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_16 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_16 OST_SCHIESSKARTE
1941_50000_TRUPPENKARTE_16 WEST
1941_50000_TRUPPENKARTE_2 WEST
1941_50000_TRUPPENKARTE_2 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_20 WEST
1941_50000_TRUPPENKARTE_21 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_3 WEST
1941_50000_TRUPPENKARTE_37 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_37 WEST
1941_50000_TRUPPENKARTE_37 WEST_SCHIESSKARTE
1941_50000_TRUPPENKARTE_39 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_4 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_4 WEST
1941_50000_TRUPPENKARTE_41 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_42 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_42 WEST
1941_50000_TRUPPENKARTE_43 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_43 OST_SCHIESSKARTE
1941_50000_TRUPPENKARTE_43 WEST
1941_50000_TRUPPENKARTE_43 WEST_SCHIESSKARTE
1941_50000_TRUPPENKARTE_44 WEST
1941_50000_TRUPPENKARTE_45 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_45 WEST
1941_50000_TRUPPENKARTE_45 WEST_SCHIESSKARTE
1941_50000_TRUPPENKARTE_46 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_46 WEST
1941_50000_TRUPPENKARTE_47
1941_50000_TRUPPENKARTE_48 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_48 WEST
1941_50000_TRUPPENKARTE_49 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_49 WEST
1941_50000_TRUPPENKARTE_5 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_50 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_50 WEST
1941_50000_TRUPPENKARTE_51 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_51 OST_SCHIESSKARTE
1941_50000_TRUPPENKARTE_51 WEST
1941_50000_TRUPPENKARTE_52 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_52 OST_SCHIESSKARTE
1941_50000_TRUPPENKARTE_52 WEST
1941_50000_TRUPPENKARTE_53
1941_50000_TRUPPENKARTE_54 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_54 OST_SCHIESSKARTE
1941_50000_TRUPPENKARTE_54 WEST
1941_50000_TRUPPENKARTE_54 WEST_SCHIESSKARTE
1941_50000_TRUPPENKARTE_55 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_55 WEST
1941_50000_TRUPPENKARTE_56 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_57 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_57 WEST
1941_50000_TRUPPENKARTE_58 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_58 WEST
1941_50000_TRUPPENKARTE_59 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_6 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_6 OST_SCHIESSKARTE
1941_50000_TRUPPENKARTE_60 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_60 WEST
1941_50000_TRUPPENKARTE_61 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_62 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_62 WEST
1941_50000_TRUPPENKARTE_7 OST
1941_50000_TRUPPENKARTE_7 WEST_SCHIESSKARTE
1941_50000_TRUPPENKARTE_8
1941_50000_TRUPPENKARTE_9 WEST
1941_50000_TRUPPENKARTE_9 OST
 
1942_100000_GSGS2541_SHEET_1_AMSTERDAM_FIFTH_EDITION
1942_100000_GSGS2541_SHEET_1_AMSTERDAM_FOURTH_EDITION
1942_100000_GSGS2541_SHEET_1_AMSTERDAM_THIRD_EDITION
1942_100000_GSGS2541_SHEET_3_MIDDELBURG_FIFTH_EDITION
1942_100000_GSGS2541_SHEET_3_MIDDELBURG_FOURTH_EDITION
1942_100000_GSGS2541_SHEET_3_MIDDELBURG_THIRD_EDITION
1942_100000_GSGS2541_SHEET_4_ROTTERDAM_FIFTH_EDITION
1942_100000_GSGS2541_SHEET_4_ROTTERDAM_FOURTH_EDITION
1942_100000_GSGS2541_SHEET_4_ROTTERDAM_THIRD_EDITION_KLEUR
1942_100000_GSGS2541_SHEET_5_’SHERTOGENBOSCH_FIFTH_EDITION
1942_100000_GSGS2541_SHEET_5_’SHERTOGENBOSCH_FOURTH_EDITION
1942_100000_GSGS2541_SHEET_5_’SHERTOGENBOSCH_THIRD_EDITION
 
1942_50000_TRUPPENKARTE_14 WEST
1942_50000_TRUPPENKARTE_19 OST
1942_50000_TRUPPENKARTE_19 OST_SCHIESSKARTE
1942_50000_TRUPPENKARTE_19 WEST
1942_50000_TRUPPENKARTE_19 WEST_SCHIESSKARTE
1942_50000_TRUPPENKARTE_39 OST
1942_50000_TRUPPENKARTE_39 OST_SCHIESSKARTE
1942_50000_TRUPPENKARTE_39 WEST
1942_50000_TRUPPENKARTE_39 WEST_SCHIESSKARTE
1942_50000_TRUPPENKARTE_7 OST
1942_50000_TRUPPENKARTE_7 WEST
1942_50000_TRUPPENKARTE_8
1942_50000_TRUPPENKARTE_8_SCHIESSKARTE
 
1943_100000_GSGS2541_SHEET_1A_LEEUWARDEN_FIRST_EDITION
1943_100000_GSGS2541_SHEET_1A_LEEUWARDEN_SECOND_EDITION
1943_100000_GSGS2541_SHEET_1A_LEEUWARDEN_THIRD_EDITION
1943_100000_GSGS2541_SHEET_2_UTRECHT_FOURTH_EDITION
1943_100000_GSGS2541_SHEET_2_UTRECHT_THIRD_EDITION
1943_100000_GSGS2541_SHEET_2A_DEN_HELDER_SECOND_EDITION
1943_100000_GSGS2541_SHEET_2A_DEN_HELDER_THIRD_EDITION
1943_100000_GSGS2541_SHEET_2A_DENHELDER_FIRST_EDITION
1943_100000_GSGS2541_SHEET_2A_DENHELDER_SECOND_EDITION
 
1943_100000_GSGS4336_ANTWERP_FIRST EDITION
1943_100000_GSGS4336_ANTWERP_SECOND EDITION
1943_100000_GSGS4336_LIEGE_SECOND EDITION
1943_100000_GSGS4336_MAESEYCK_FIRST EDITION
1943_100000_GSGS4336_MAESEYCK_SECOND EDITION
 
1943_100000_GSGS4416_KÖLN_FIFTH EDITION
1943_100000_GSGS4416_KÖLN_FIRST EDITION
1943_100000_GSGS4416_KÖLN_SIXTH EDITION
 
1943_25000_GSGS4414_GRONINGEN_SECOND_EDITION
1943_25000_GSGS4414_GRONINGEN_THIRD_EDITION
1943_25000_GSGS4427_’S GRAVENHAGE VERDEDIGINGSWERKEN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_’S GRAVENHAGE_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_AFSLUITDIJK_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_AKKRUM_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_ALKMAAR_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_AMERSFOORT_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_AMSTERDAM_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_ARENDONCK_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_ARNHEM_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_ASTEN EAST_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_ASTEN WEST_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_ASTEN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_AXEL_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_BAARN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_BAKHUIZEN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_BARNEVELD_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_BEERSSE_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_BENTHUIZEN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_BERGEIJK_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_BERGEIJK_FIRST_EDITION-2
1943_25000_GSGS4427_BLADEL_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_BODEGRAVEN _FIRST_EDITION-2
1943_25000_GSGS4427_BODEGRAVEN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_BRECHT_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_BRIELLE_DEFENCE OVERPRINT
1943_25000_GSGS4427_BRIELLE_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_BROEK OP LANGENDIJK_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_BROUWERSHAVEN_FIRST_EDITION-2
1943_25000_GSGS4427_BUREN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_CADZAND_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_CASTRICUM_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_CULENBORG_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_DE COCKSDORP_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_DE RIJP_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_DEFENCE OVERPR_ HOEK VAN HOLLAND_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_DEFENCE OVERPRINT BENTHUIZEN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_DEFENCE OVERPRINT LISSE_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_DEFENCE OVERPRINT ZANDVOORT_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_DEFENCE OVERPRINT ZOETERMEER_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_DEN HELDER_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_DEN HOORN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_DEN OEVER_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_DINTELOORD_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_DOORN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_DORDRECHT_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_DRUNEN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_DRUTEN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_DRUTEN_FIRST_EDITION-2
1943_25000_GSGS4427_EDITION0E_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_EINDHOVEN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_ELBURG WEST_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_ELBURG_EAST_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_ELBURG_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_ELSPEET_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_ENKHUIZEN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_FLUITHOEK_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_GARDEREN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_GELDROP_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_GENNEP_SECOND EDITION
1943_25000_GSGS4427_GINKEL_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_GOUDA_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_GROESBEEK_EAST_SECOND EDITION
1943_25000_GSGS4427_GROESBEEK_SECOND EDITION
1943_25000_GSGS4427_GROUW_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_HALLUM_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_HARDERWIJK_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_HARLINGEN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_HARSKAMP_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_HERTOGENBOSCH_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_HEUSDEN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_HILVERSUM_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_HILVERSUM_FIRST_EDITION-2
1943_25000_GSGS4427_HINDELOOPEN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_HOEK VAN HOLLAND_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_HOLLUM_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_HOLWERD_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_HOOFDDORP_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_HOORN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_HUISDUINEN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_JOURE_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_KALLANTSOG_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_KAMPEN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_KERKDRIEL_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_KUINRE_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_LEEUWARDEN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_LEIDEN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_LISSE_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_MAARHEEZE_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_MAKKUM_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_MARINAHOEVE_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_MEDEMBLIK_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_MIDDENMEER_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_MONNIKENDAM_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_NEDERWEERT EAST_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_NEDERWEERT WEST_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_NEDERWEERT_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_NEUZEN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_NEUZEN_SECOND EDITION
1943_25000_GSGS4427_NIJKERK_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_NIJMEGEN EAST_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_NIJMEGEN WEST_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_NIJMEGEN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_NORTHEAST POLDER NO_1_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_NORTHEAST POLDER NO_2_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_OOSTERWOLDE_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_OOSTVLIELAND_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_OS_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_OUDDORP_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_OUDE SLUIS_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_OUDERKERK_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_OVERLAP ON WESTERN HALF D_O_L__FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_RENEN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_RENEN_SECOND EDITION
1943_25000_GSGS4427_SCHAGEN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_SCHOKLAND_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_ST_ ANNAPAROCHIE_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_ST_ ANTHONIS EAST_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_ST_ ANTHONIS WEST_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_ST_ ANTHONIS_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_STAVOREN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_TERHEIJDEN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_UDEN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_UITDAM_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_URK_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_UTRECHT_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_VENRAIJ EAST_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_VENRAIJ WEST_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_VENRAIJ_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_VLAARDINGEN_DEFENCE OVERPRINT
1943_25000_GSGS4427_VLAARDINGEN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_WAARDE_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_WARMENHUIZEN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_WEST_TERSCHELLING_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_WIJK BIJ DUURSTEDE_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_WIJK BIJ DUURSTEDE_SECOND EDITION
1943_25000_GSGS4427_WOERDEN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_WOERDEN_FIRST_EDITION-2
1943_25000_GSGS4427_WOLVEGA_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_WOMMELS_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_WOUDSEND_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_ZAANDAM_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_ZANDVOORT_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_ZEVENBERGEN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_ZEVENHOVEN_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_ZIERIKZEE_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_ZOETERMEER_FIRST_EDITION
1943_25000_GSGS4427_ZURIG_FIRST_EDITION
 
1943_250000_GSGS4346_OLDENBURG_FIRST EDITION
1943_250000_GSGS4346_OSNABRÜCK_FIRST EDITION
 
1943_50000_TRUPPENKARTE_14 OST
1943_50000_TRUPPENKARTE_14 OST_SCHIESSKARTE
1943_50000_TRUPPENKARTE_38 WEST
1943_50000_TRUPPENKARTE_44 OST
 
1944_100000_GSGS4336_GHENT_FIRST EDITION
1944_100000_GSGS4336_LIEGE_FIRST EDITION
 
1944_100000_GSGS4416_ALMELO_FIRST EDITION
1944_100000_GSGS4416_ALMELO_THIRD EDITION
1944_100000_GSGS4416_BOCHOLT
1944_100000_GSGS4416_BOCHOLT_FIRST EDITION
1944_100000_GSGS4416_BOCHOLT_SECOND EDITION
1944_100000_GSGS4416_BOCHOLT_THIRD EDITION
1944_100000_GSGS4416_BONN_FIRST EDITION
1944_100000_GSGS4416_EMDEN_FIRST EDITION
1944_100000_GSGS4416_EMDEN_SECOND EDITION
1944_100000_GSGS4416_ESSEN
1944_100000_GSGS4416_ESSEN_FIFTH EDITION
1944_100000_GSGS4416_ESSEN_FIRST EDITION
1944_100000_GSGS4416_GRONINGEN EAST_FIRST EDITION
1944_100000_GSGS4416_GRONINGEN WEST_FIRST EDITION
1944_100000_GSGS4416_GRONINGEN_FIRST EDITION
1944_100000_GSGS4416_GRONINGEN_FOURTH EDITION
1944_100000_GSGS4416_GRONINGEN_SECOND EDITION
1944_100000_GSGS4416_GRONINGEN_THIRD EDITION
1944_100000_GSGS4416_TRIER_FIRST EDITION
 
1944_25000_GSGS4041_BREE_APR 1944
1944_25000_GSGS4041_BREE_MAR 1944
1944_25000_GSGS4041_GHEEL_APR 1944
1944_25000_GSGS4041_GHENT_APR 1944
1944_25000_GSGS4041_GHENT_JAN 1944
1944_25000_GSGS4041_GULPEN SOUTH_JUN 1944
1944_25000_GSGS4041_HEERLEN (EASTERN HALF)_MEI 1944
1944_25000_GSGS4041_HEERLEN (WESTERN HALF)_MEI 1944
1944_25000_GSGS4041_MAASTRICHT_APR 1944
1944_25000_GSGS4041_MAASTRICHT_APR 1944-2
1944_25000_GSGS4041_ROERMOND_SEP 1944
1944_25000_GSGS4041_ROERMOND_SEP 1944-2
1944_25000_GSGS4041_SITTARD NORTH_MEI 1944
1944_25000_GSGS4041_SITTARD NORTH_MEI 1944-2
1944_25000_GSGS4041_SITTARD SOUTH_MEI 1944
1944_25000_GSGS4041_SITTARD SOUTH_MEI 1944-2
1944_25000_GSGS4041_SITTARD SOUTH_MEI 1944-3
 
1944_25000_GSGS4414_2802_DRACHTEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_2802_DRACHTEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3104_DWINGELO_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3104_DWINGELO_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3502_HATTEM_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3502_HATTEM_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3503_HEINO_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3503_HEINO_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3504_LEMELERVELD_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3504_LEMELERVELD_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3505_VRIEZENVEEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3505_VRIEZENVEEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3506_TUBBERGEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3506_TUBBERGEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3507_OOTMARSUM_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3507_OOTMARSUM_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3508_NORDHORN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3508_NORDHORN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3602_WIJHE_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3602_WIJHE_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3603_RAALTE_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3603_RAALTE_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3604_NIJVERDAL_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3604_NIJVERDAL_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3605_ALMELO_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3605_ALMELO_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3606_ZENDEREN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3606_ZENDEREN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3607_OLDENZAAL_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3607_OLDENZAAL_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3608_BENTHEIM_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3608_BENTHEIM_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3702_DEVENTER_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3702_DEVENTER_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3703_BATHMEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3703_BATHMEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3704_HOLTEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3704_HOLTEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3705_GOOR_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3705_GOOR_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3706_HENGELO_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3706_HENGELO_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3707_ENSCHEDE_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3707_ENSCHEDE_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3708_GRONAU_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3708_GRONAU_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3802_VOORST_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3802_VOORST_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3803_FIRST_ZUTPHEN_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3803_ZUTPHEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3803_ZUTPHEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3804_LOCHEM_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3804_LOCHEM_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3805_NEEDE_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3805_NEEDE_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3805_NEEDE_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3806_HAAKSBERGEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3806_HAAKSBERGEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3807_ALSTÄTTE_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3807_ALSTÄTTE_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3902_DOESBURG_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3902_DOESBURG_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3903_STEENDEREN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3903_STEENDEREN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3904_ZELHEM_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3904_ZELHEM_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3905_GROENLO_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3905_GROENLO_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3906_VREDEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_3906_VREDEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4002_ZEVENAAR_FOURTHEDITION
1944_25000_GSGS4414_4002_ZEVENAAR_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4003_DOETINCHEM_FOURTH_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4003_DOETINCHEM_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4004_TERBORG_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4005_AALTEN_FOURTH_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4005_AALTEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4006_WINTERSWIJK_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4006_WINTERSWIJK_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4102_FOURTH_MILLINGEN_FOURTH_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4102_MILLINGEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4103_EMMERICH_FOURTH_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4103_EMMERICH_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4104_ISSELBURG_FOURTH_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4104_ISSELBURG_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4105_BOCHOLT_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4105_FOURTH_BOCHOLT_FOURTH_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4106_FOURTH_RHEDE_FOURTH_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4106_RHEDE_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4202_CLEVE_FOURTH_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4202_CLEVE_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4302_GOCH_FOURTH_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4302_GOCH_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4402_BLITTERSWIJK_FOURTH_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4402_BLITTERSWIJK_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4403_FIRST_GELDERN_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4403_GELDERN_FOURTH_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4403_GELDERN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4502_HORST_FOURTH_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4502_HORST_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4503_STRAELEN_FOURTH_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4503_STRAELEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4602_TEGELEN_FOURTH_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4602_TEGELEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4603_FIRST_KALDENKIRCHEN_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4603_KALDENKIRCHEN_FOURTH_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4702_ELMPT_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4703_WALDNIEL_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4802_BIRGELEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4803_WEGBERG_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_4902_HEINSBERG_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_5002_FIRST_GEILENKIRCHEN_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4414_5002_GEILENKIRCHEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_5102_HERZOGENRATH_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4414_5102_HERZOGENRATH_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_5202_AACHEN_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4414_5202_AACHEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_5202_FOURTH_AACHEN_FOURTH_EDITION
1944_25000_GSGS4414_ANJUM_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_ANJUM_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_ASCHENDORF_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_ASCHENDORF_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_ASSEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_ASSEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_BAKKEVEEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_BAKKEVEEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_BEETSTERZWAAG_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_BEETSTERZWAAG_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_BEILEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_BEILEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_BORGER_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_BORGER_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_BORKUM_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_BOSCHPLAAT_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_BOSCHPLAAT_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_BRAKZAND_BRAKZAND_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_COEVORDEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_COEVORDEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_DALFSEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_DALFSEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_DELFZIJL_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_DELFZIJL_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_DITZUMER VERLAAT_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_DITZUMER VERLAAT_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_DORPEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_DORPEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_EEXT_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_EEXT_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_EMDEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_EMLICHHEIM_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_EMLICHHEIM_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_GENEMUIDEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_GENEMUIDEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_GRIJPSKERK_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_GRIJPSKERK_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_HARDENBERG_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_HARDENBERG_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_HAREN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_HAREN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_HAVELTE_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_HAVELTE_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_HEBELERMEER_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_HEBELERMEER_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_HOOGEVEEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_HOOGEVEEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_HOOGEZAND_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_HOOGEZAND_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_KERKENBOSCH_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_KERKENBOSCH_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_KLOOSTERVEEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_KLOOSTERVEEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_KOLLUM_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_KOLLUM_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_LATHEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_LEENS_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_LEENS_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_LOQUARD_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4414_LOQUARD_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_LOQUARD_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_MAKKINGA_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_MAKKINGA_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_MARUM_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_MARUM_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_MEPPEL_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_MEPPEL_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_MODDERGAT_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_MODDERGAT_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_NIEUW SCHOONEBEEK_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_NIEUW SCHOONEBEEK_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_NIEUWBUINEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_NIEUWBUINEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_NIEUWE SCHANS_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_NIEUWE SCHANS_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_NIEUWEPEKELA_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_NIEUWEPEKELA_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_NIEUWEROORD_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_NIEUWEROORD_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_NOORDBARGE_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_NOORDBARGE_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_NOORDWOLDE_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_NOORDWOLDE_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_ODOORN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_ODOORN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_OLDEBERKOOP_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_OLDEBERKOOP_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_OMMEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_OMMEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_ONSTWEDDE_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_ONSTWEDDE_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_OOSTERHESSELEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_OOSTERHESSELEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_OUDEDIJK_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_OUDEDIJK_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_RODEN_RODEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_SIDDEBUREN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_SIDDEBUREN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_SLAGHAREN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_SLAGHAREN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_STEENWIJK_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_STEENWIJK_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_TER APEL_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_TER APEL_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_UITHUIZERMEEDEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_UITHUIZERMEEDEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_USQUERT_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_USQUERT_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_VEENDAM_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_VEENDAM_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_VEENHUIZEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_VEENHUIZEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_VIERHUIZEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_VIERHUIZEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_VLEDDER_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_VLEDDER_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_WARFFUM_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_WARFFUM_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_WESTEREMDEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_WESTEREMDEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_WEZEP_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_WEZEP_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_WIELEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_WIELEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_WINSCHOTEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_WINSCHOTEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_WOLDENDORP_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_WOLDENDORP_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_WOLLINGHUIZEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_WOLLINGHUIZEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_WOLTERSUM_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_WOLTERSUM_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_ZEIJEN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_ZEIJEN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_ZOUTKAMP_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_ZOUTKAMP_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_ZUIDHORN_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_ZUIDHORN_THIRD_EDITION
1944_25000_GSGS4414_ZWOLLE_ZWOLLE_SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4414_ZWOLLE_ZWOLLE_THIRD_EDITION
 
1944_25000_GSGS4427_ALMKERK_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_ARENDONK_FIRST SECOND_EDITION
1944_25000_GSGS4427_ARNHEM EAST_SECOND EDITION
1944_25000_GSGS4427_ARNHEM WEST_SECOND EDITION
1944_25000_GSGS4427_ASPEREN_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_BERGAMBACHT_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_BROUWERSHAVEN_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_BRUINISSE_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_CULENBORG_FIRST_EDITION-2
1944_25000_GSGS4427_DEFENCE OVERPRINT DELFT_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_DEFENCE OVERPRINT IJMUIDEN_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_DEFENCE OVERPRINT LEIDEN_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_DEFENCE OVERPRINT VIANEN_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_DELFT_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_DEN BOMMEL_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_DOEL_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_DRUNEN_FIRST_EDITION-2
1944_25000_GSGS4427_FILIPPINE_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_GORINCHEM_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_HELLEVOETSLUIS_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_HOOGSTRAETEN_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_HUIJBERGEN_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_HULST_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_IJMUIDEN_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_IJZENDIJKE_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_OOSTEREND_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_OOSTERHOUT_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_OUD-BEIJERLAND_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_OUDEWATER_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_ROTTERDAM_DEFENCE OVERPRINT
1944_25000_GSGS4427_ROTTERDAM_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_SCHOONHOVEN_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_SLUIS_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_SNEEK_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_SOMMELSDIJK_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_STERNHOVEN_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_STRIJEN_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_TERSCHELLING_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_TIEL_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_TURNHOUT_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_VIANEN_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_VINKEVEEN_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_WEELDE_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_WILLEMSDORP_FIRST_EDITION
1944_25000_GSGS4427_ZUIDLAND_FIRST_EDITION
 
1944_250000_GSGS4346_DÜSSELDORF_SECOND EDITION
 
1944_50000_TRUPPENKARTE_1 OST
1944_50000_TRUPPENKARTE_1 WEST _SCHIESSKARTE
1944_50000_TRUPPENKARTE_15 OST
1944_50000_TRUPPENKARTE_15 OST_SCHIESSKARTE
1944_50000_TRUPPENKARTE_16 WEST
1944_50000_TRUPPENKARTE_16 WEST_SCHIESSKARTE
1944_50000_TRUPPENKARTE_20 OST_SCHIESSKARTE
1944_50000_TRUPPENKARTE_21 WEST
 
1945_25000_GSGS4414_BORKUM_FOURTH_EDITION
1945_25000_GSGS4414_BRAKZAND_THIRD_EDITION
1945_25000_GSGS4427_ALMKERK_SECOND EDITION
1945_25000_GSGS4427_AMERSFOORT_SECOND_EDITION
1945_25000_GSGS4427_ASPEREN_SECOND EDITION
1945_25000_GSGS4427_BAARN_SECOND_EDITION
1945_25000_GSGS4427_BARNEVELD_SECOND_EDITION
1945_25000_GSGS4427_BLARICUM_FIRST_EDITION
1945_25000_GSGS4427_DEFENCE OVERPRINT BAARN_FIRST_EDITION
1945_25000_GSGS4427_DOORN_SECOND_EDITION
1945_25000_GSGS4427_EDITION0E_SECOND_EDITION
1945_25000_GSGS4427_ELSPEET EAST_FIRST_EDITION
1945_25000_GSGS4427_ELSPEET WEST_FIRST_EDITION
1945_25000_GSGS4427_GARDEREN EAST_FIRST_EDITION
1945_25000_GSGS4427_GARDEREN WEST_FIRST_EDITION
1945_25000_GSGS4427_GINKEL EAST_SECOND_EDITION
1945_25000_GSGS4427_GINKEL WEST_SECOND_EDITION
1945_25000_GSGS4427_GORINCHEM_SECOND EDITION
1945_25000_GSGS4427_HARDERWIJK_SECOND_EDITION
1945_25000_GSGS4427_HARSKAMP EAST_SECOND_EDITION
1945_25000_GSGS4427_HARSKAMP WEST_SECOND_EDITION
1945_25000_GSGS4427_HEUSDEN_SECOND EDITION
1945_25000_GSGS4427_KERKDRIEL_SECOND EDITION
1945_25000_GSGS4427_NIJKERK_SECOND_EDITION
1945_25000_GSGS4427_TIEL_SECOND EDITION