Deel van luchtfoto archief van de Provincie Noord-Brabant, zoals ondergebracht bij Dotka Data in Apeldoorn.

Archief Provincie Noord-Brabant ontsloten

Provincie voegt 35.000 luchtfoto’s toe aan Dotka beeldbank

Dotka Data en de provincie Noord-Brabant hebben een overeenkomst gesloten om de luchtfoto-archieven van de provincie te behouden. De collectie bestaat uit vele honderden dozen diapositieven, negatieven en afdrukken, en deze worden toegevoegd aan de Dotka beeldbank. De originele luchtfoto’s zijn overgebracht naar Apeldoorn om samen te voegen met de collecties van o.a. Kadaster, Bibliotheek Wageningen UR, Rijkswaterstaat.

Deel van luchtfoto archief van de Provincie Noord-Brabant, zoals ondergebracht bij Dotka Data in Apeldoorn.

Dotka is gestart met het digitaliseren van de luchtfoto’s. De eerste scans zijn al gepositioneerd en toegevoegd aan de Dotka beeldbank, en zijn al via Dotka Originals eenvoudig te vinden. De gedetailleerde luchtfoto’s van grote delen van Brabant zijn destijds opgenomen voor het karteren van de provinciale wegen. Ruim 20 jaar later bewijzen de luchtfoto’s opnieuw hun waarde doorinzetbaarheid bij historische onderzoeken.

Digitale luchtfoto's uit o.a. 1987 van Provincie Brabant in de Dotka Originals beeldbank.

Met de locatie van de luchtfoto’s in de digitale beeldbank gekoppeld aan adressen is het feitenmateriaal eenvoudig te gebruiken door zowel de professionele gebruiker als de consument. Toepassingen zijn o.a. bouw- en infra, verjaring, milieuonderzoek, onderhoud, groenbeheer.

De Provincie en Dotka hebben met deze samenwerking een nieuwe toepassing ingericht voor het afgeschreven materiaal.

Indien u behoefte heeft aan bepaalde luchtfoto’s uit Noord-Brabant die nog niet digitaal beschikbaar zijn, dan kunt u contact opnemen met Dotka om te kijken of er luchtfoto’s zijn zodat deze met voorrang beschikbaar gemaakt kunnen worden.